03832227896 - 09133823045
اسلایدر 1
اسلایدر 2
اسلایدر 3
تست
Parallax Mobile Object

پست های شبکه های اجتماعی تا ۷۸ درصد روی خرید، تاثیرگذار است.

مطالب شبکه های اجتماعی تا ۸۵ درصد می تواند به تغییر رفتار انسان منجرشود.

اعتماد به مطالب شبکه های اجتماعی تا ۴۶ درصد برآورد شده است.

امروزه ۳۳ درصد افراد از طریق شبکه های اجتماعی با برندها و محصولات و خدمات جدید آشنا می شوند.

میزان دستیابی به ۱۰۰۰ نفر مخاطب در یک روزنامه بیش از ۱۰۰ برابر هزینه در برابر دستیابی به همین تعداد مخاطب در شبکه اجتماعی مثل فیس بوک دارد.

تعامل در این فضای مجازی، دو طرفه بوده و مخاطبان می توانند اعلام نظر کرده بر همین اساس، بازخوردگیری به سهولت قابل انجام است.

مخاطبان حتی در همین فضا می توانند خرید کنند و خرید آنلاین و درگاه پرداخت نیز وجود دارد.

تبلیغات در آن بسیار ارزان و ارزنده است.

تبلیغات در این فضا چند رسانه ای و مولتی مدیا است و از متن، صدا، تصویر، فیلم و… می توان در آن استفاده کرد.

در فضای دیجیتال، همراه با تبلیغاتی، امور روابط عمومی و ایجاد باشگاه مشتریان نیز امکان پذیر است.
    

برتری با کسی است که متخصصان این حوزه را بشناسد و با قیمتی مناسب و بهینه بهترین استفاده از شبکه های اجتماعی را ببرد 

ما یاد گرفته ایم در بازاریابی اینترنتی چیزی فـراتر از ماهیگیری هم هست و آن رفتار هوشمندانه با ماهیگیر است

مشتریان ما

Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Top