شبکه و رسانه اجتماعی از صفر تا صد

همان طور که خود واقف هستین شبکه های اولیه ی اجتماعی ؛ سال ها و شاید قرن ها

همان طور که خود واقف هستین شبکه های اولیه ی اجتماعی ؛ سال ها و شاید قرن ها

پیش آنجا که بشر با هدف گرم شدن به دور آتش حلقه میزدند و ساعت ها باهم به گفت و

گو مشغول بودند پایه های شبکه های اجتماعی در کنار آتش شکل گرفت تا به امروز

که به یمن پیشرفت تکنولوژی و فن آوری های دیجیتال شبکه های اجتماعی در قالب و

اهداف مختلف عرضه شده اند و مخاطبین در یک یا دو و یا همه ی آنها عضویت دارند

شبکه اجتماعی بدون وجود اینترنت بی معنا خواهد شد و در واقع رسانه اجتماعی

(سوشیال مدیا) ابزارهای نرم افزاری تحت وبی را می گویند که به کاربران اجازه به

اشتراک گذاری، ایجاد یا استفاده از محتوای تولید شده را می دهد و در واقع رسانه

اجتماعی  بستر یک شبکه اجتماعی می شوند

رسانه اجتماعی ابزاری است که در یک شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاری محتوا استفاده می شود.

ارسال نظر