03832227896 - 09133823045

شبکه و رسانه اجتماعی از صفر تا صد

تهدید ها و فرصت ها را بشناسیم ؛ عدم معرفی و شناخت سطحی گرایانه  از آنها لطمات جبران ناپذیری را به استفاده کنندگان ان فضا و شبکه اجتماعی خواهد زد ، افسردگی های مظمن ؛ دو شخصیتی شدن و کلاه برداری های اینترنتی فقط جزیی از لطمات استفاده از فضای مجازی ست اما یا این ها دلیل قانع کنند ه ایی هست برای حذف فضای مجازی 
قطعا نه . به این منظور سعی میکنیم در این مقاله شبکه و رسانه اجتماعی را تعریف کنیم 


شبکه های اولیه ی اجتماعی ؛ سال ها و شاید قرن ها پیش آنجا که بشر با هدف گرم شدن به دور آتش حلقه میزدند و ساعت ها باهم به گفت و گو مشغول بودند پایه های شبکه های اجتماعی در کنار آتش شکل گرفت تا به امروز که به یمن پیشرفت تکنولوژی و فن آوری های دیجیتال شبکه های اجتماعی در قالب و اهداف مختلف عرضه شده اند و مخاطبین در یک یا دو و یا همه ی آنها عضویت دارند شبکه اجتماعی بدون وجود اینترنت بی معنا خواهد شد و در واقع رسانه اجتماعی (سوشیال مدیا) ابزارهای نرم افزاری تحت وبی را می گویند که به کاربران اجازه به اشتراک گذاری، ایجاد یا استفاده از محتوای تولید شده را می دهد و در واقع رسانه اجتماعی  بستر یک شبکه اجتماعی می شوند رسانه اجتماعی ابزاری است که در یک شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاری محتوا استفاده می شود
 

Top