03832227896 - 09133823045

آنالیز و تحلیل

آنالیز یک وب سایت از طریق بهترین آمارگیر یعنی گوگل انالیتیک به شما این امکان را میدهد تا درستی مسیری را که پیموده اید

برسی کنید و برای اینده بتوانید مسیری بهتر و بهینه تری برای خود و مجموعه ی خود ترسیم کنید قطعا ترسیم درست این مسیر

 

http://tikesabz.com/assets/uploads/uploader/big/a85b343080d604944aa3b48106dd7cfb.jpg

 

میتواند در موفقیت مسیر کسب و کارتان شما را یاری رساند پس همین بس که بدانید برسی رفتار کاربران بر روی وب سایتتان

تا چه حد حائز اهمیت است  پیش گویی دور از ذهن نخواهد بود وقتی شما به نتایج انالیز وب سایت خود مراجعه میکنید و تشخیص

میدهید در میان رقبای خود در چه جایگاهی هستین ؛نقاط قوت وضعف تان را متوجه میشوید ؛نقاط قوت را تقویت ونقاط ضعف را

از بین خواهید برد ؛ موفقیت ازآن شماست ؛ شمایی که آنالیز میکنید و با برنامه حرکت میکنید .تیم تحلیل و آنالیز تیک سبز به اطلاع

همه سازمان ها ؛ شرکت ها و وب مسترها میرساند با تجربه ی آنالیز بیش از یک صد سایت  معتبر ایرانی بزرگترین تیم

آنالیز و رفتار کاربر را در اختیار دارند که میتوانند شما را در مسیر موفقیتان یاری رسانند

 

http://tikesabz.com/assets/uploads/uploader/big/cca57bc0df6f78abc1c96d781f491df6.jpg

 

Top